Ελλάδα 2.0 Λογότυπο

Εγχειρίδιο χρήσης της Ψηφιακής Πλατφόρμας

Πράσινα Ταξί

Περιεχόμενα

1. Είσοδος στην Εφαρμογή

Για την είσοδό σας στην Ψηφιακή Υπηρεσία, θα πρέπει να καταχωρήσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς taxisnet, επιλέγοντας από την αρχική οθόνη της Εφαρμογής το πεδίο Είσοδος με ΓΓΠΣ.


Aφού συμπληρώσετε τους κωδικούς σας, πατάτε την επιλογή Σύνδεση


και στην συνέχεια, κατά την αυθεντικοποίηση χρήστη, πατάτε το Αποστολή.

2. Γενικές Αρχές Λειτουργίας

Η μορφή της υπηρεσίας είναι σπονδυλωτή. Αποτελείται από συνεχόμενες οθόνες εννοιολογικά συνδεδεμένες. Η μετακίνηση ανάμεσα στις οθόνες γίνεται με τα κουμπιά:

για να μετακινηθείτε στην επόμενη οθόνη.


Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη.

Στα πεδία της Ψηφιακής Αίτησης που υποστηρίζονται από λίστες, επιλέγετε από τα δεδομένα της λίστας, πατώντας το δεξί βελάκι.

Σε περίπτωση που κάποιο πεδίο είναι υποχρεωτικό και δεν το έχετε συμπληρώσει ή έχει συμπληρωθεί λάθος, δεν θα μπορέσετε να προχωρήσετε και θα δείτε ένα αντίστοιχο μήνυμα. Τα υποχρεωτικά πεδία είναι όλα επισημασμένα με κόκκινο αστεράκι.

3. Αρχική Σελίδα - Κατάσταση Αίτησης

Μετά την είσοδό σας με κωδικούς TaxisNet, βλέπετε στην πρώτη οθόνη τα στοιχεία που αντιστοιχούν στους κωδικούς TaxisNet που εισαγάγατε. Για να προχωρήσετε επιλέγετε Επιβεβαίωση Στοιχείων.

Αρχικά πρέπει να επιλέξετε τον αριθμό κυκλοφορίας του ταξί στο οποίο είστε ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης. Σε περίπτωση που έχετε ποσοστό ιδιοκτησίας ή είστε ιδιοκτήτης σε περισσότερα οχήματα, μπορείτε να κάνετε ξεχωριστές αιτήσεις για κάθε ένα από αυτά. Σε περίπτωση συνιδιοκτησία, αν κάποιος από τους συνιδιοκτήτες κάνει αίτηση, θα την βλέπετε κι εσείς ώστε να μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία που σας αφορούν.

Σε περίπτωση που ήδη έχετε αποσύρει το παλαιό όχημά σας πριν την δημιουργία της αίτησης, θα πρέπει να καταχωρήσε τα στοιχεία της παλαιάς άδειας από την επιλογή "Αν έχετε ήδη αποσύρει το όχημά σας πατήστε εδώ για να κάνετε αίτηση". Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, θα καταχωρήσετε αρχικά τον αριθμό κυκλοφορίας και στη συνέχεια θα μπορέσετε να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα πεδία. Σε περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτες είναι σημαντικό να συμπληρωθεί σωστά το ΑΦΜ τους, ώστε να αποκτήσουν και αυτοί πρόσβαση στην αίτηση που θα δημιουργήσετε.

Στην Εφαρμογή μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρήστες με τις εξής ιδιότητες: Ατομική Επιχείρηση και Εταιρεία.

Στην καρτέλα που σας εμφανίζεται σε αυτό το στάδιο πρέπει αρχικά να επιλέξετε την ιδιότητα που επιθυμείτε και στην συνέχεια να συμπληρώσετε όσα στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί αυτόματα από το TaxisNet. Ανάλογα με την ιδιότητα που έχετε επιλέξει, σας εμφανίζονται και τα αντίστοιχα πεδία. Στο δεξιό μέρος της σελίδας εμφανίζονται τα στοιχεία του αυτοκινήτου, καθώς και τα στοιχεία των συνιδιοκτητών του.

Αυτή η σελίδα εμφανίζεται κάθε φορά που επιλέγετε έναν αριθμό κυκλοφορίας από την προηγούμενη οθόνη. Όταν συμπληρώσετε τα στοιχεία μια φορά, θα εμφανίζονται κάθε φορά όταν φτάνετε στην ίδια σελίδα και θα μπορείτε να τα αλλάξετε σε περίπτωση που έχετε συμπληρώσει κάτι λάθος.

Αφού πλέον έχετε ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα, βλέπετε πλέον την Αρχική Σελίδα της Εφαρμογής.

Στην Αρχική Σελίδα, βλέπετε το κουμπί Υποβολή Νέας Αίτησης από όπου μπορείτε να ξεκινήσετε την αίτησή σας, τα βήματα της οποίας θα αναλυθούν στην συνέχεια. Κάθε ελέυθερος επαγγελματίας ή εταιρεία μπορεί να καταθέσει μία αίτηση ανά όχημα, για κάθε όχημα στο οποίο είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης.

Παράλληλα, βλέπτε και τις Αρχειοθετημένες αιτήσεις, δηλαδή ένα ιστορικό με όσες αιτήσεις έχετε ακυρώσει εσείς ή έχουν απορρίψει οι αξιολογητές.

Κατάσταση Αιτήσεων

Όταν ξεκινήσετε μία αίτηση, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεστε, αντίστοιχες είναι και οι Ενέργειες που θα έχετε διαθέσιμες. Επίσης, στο δεξιά μέρος της σελίδας μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που μπορεί να σας στείλει ο αξιολογητής σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης.


Αν έχετε μία προσωρινά αποθηκευμένη αίτηση, οι διαθέσιμες ενέργειες είναι δύο, η Επεξεργασία αν θέλετε να συνεχίσετε την αίτησή σας και η Ακύρωση αν θέλετε να την διαγράψετε.

Αν σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο χρειαστεί να παρέμβετε στην αίτησή σας μετά από υπόδειξη του αξιολογητή, τότε θα εμφανίζεται μόνο το κουμπί Επεξεργασία.

Αυτό μπορεί να χρειαστεί καθώς υπάρχει η δυνατότητα ανοίγματος της αίτησης από την πλευρά του αξιολογητή σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου, ώστε ο ωφελούμενος να μπορεί να κάνει διορθώσεις σε κάθε στοιχείο της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση ο ωφελούμενος μπορεί να αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησης, εκτός από την επιλογή της απόσυρσης η οποία είναι υποχρεωτική.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Κάθε φορά που η αίτησή σας θα αλλάζει κατάσταση και θα απαιτείται από εσάς κάποια ενέργεια, πέρα από την πληροφορία που βλέπετε στην Αρχική σας Σελίδα, θα λαμαβάνεται και σχετικό e-mail.


Αν η αίτησή σας είναι ολοκληρωμένη, ή είναι σε στάδιο που την επεξεργάζεται ο αξιολογητής και δεν μπορείτε να παρέμβετε, τότε θα εμφανίζεται μόνο το κουμπί Προβολή.


Όταν η αίτησή σας θα είναι σε κατάσταση Υπαχθείσα Αίτηση σε φάση Υποβολής δικαιολογητικών Ολοκλήρωσης, τότε εμφανίζεται η επιλογή Υποβολή Αιτήματος Παράτασης και οι επιλογές της Τροποποίησης.

Η Τροποποίηση, σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε κάποια από τα δεδομένα της αίτησης με δική σας πρωτοβουλία (όχι επειδή σας υπέδειξε ο αξιολογητής ότι κάτι είναι λάθος). Υπάρχει δυνατότητα για Tροποποίηση Προσφοράς ή/και Tροποποίηση ιδιοκτητών. Η Tροποποίηση Προσφοράς σας δίνει την δυνατότητα να αλλάξετε την Λιανική Τιμή Προ Φόρων του οχήματος και να υποβάλλετε νέα προσφορά. Η νέα τιμή του οχήματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από της αρχική.

Η Tροποποίηση ιδιοκτητών δίνει τη δυνατότητα αλλαγών στο καθεστώς ιδιοκτησίας του οχήματος, π.χ. αλλαγή ποσοστών συνιδιοκτησίας ή προσθαφαίρεση συνιδιοκτητών. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον ένας από τους αρχικούς ιδιοκτήτες του οχήματος πρέπει να παραμείνει σαν συνιδιοκτήτης. Όταν γίνονται αλλαγές στα ποσοστά ιδιοκτησίας ή γίνει προσθαφαίρεση ιδιοκτήτη, θα πρέπει να φροντίσετε ώστε το άθροισμα των ποσοστών να είναι πάντα 100.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Tροποποίηση Προσφοράς και η Tροποποίηση ιδιοκτητών μπορούν να γίνουν μόνο μια φορά για κάθε αίτηση.

Για πληροφορίες σχετικές με τις προθεσμίες Υποβολής δικαιολογητικών Ολοκλήρωσης ή Αιτημάτων Παράτασης, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ΚΥΑ της Δράσης.

4. Υποβολή Αίτησης ως Εταιρεία

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως για την υποβολή νέας αίτησης πατάτε την αντίστοιχη επιλογή από την αρχική σελίδα.

ΒΗΜΑ 1


Στην πρώτη καρτέλα της αίτησης, στο πάνω μέρος, βλέπτε μόνο κάποια βασικά στοιχεία, χωρίς την δυνατότητα να τα τροποποιήσετε.


Στο κάτω μέρος της καρτέλας, πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία για το όχημα που θέλετε να καταθέσετε αίτηση.

Στην συνέχεια και ανάλογα με τις επιλογές που κάνετε σας εμφανίζει κάποια ποσά επιδότησης τα οποία είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από το ποσό που τελικά θα σας εγκριθεί. Αφού συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμε πεδία, πατάτε το Αποθήκευση. Σε περίπτωση που υπάρχουν συνδικαιούχοι, στο δεξιό μέρος της σελίδας, εμφανίζονται τα ποσά επιδότησης που αντιστοιχούν στον κάθε έναν ξεχωριστά, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει την αίτηση με τα στοιχεία που τους αφορούν.

Στο δεξιά μέρος της οθόνης σας, βλέπετε συγκεντρωτικά τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει για όλα τα οχήματα. Για να μπορέσετε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, θα πρέπει να επιλέξετε το κουτάκι που λέει Συμφωνώ με τους όρους χρήσης.


Όταν η αίτησή σας θα είναι σε φάση Υποβολής δικαιολογητικών Ολοκλήρωσης θα κληθείτε να συμπληρώσετε στα Στοιχεία Οχημάτων την τράπεζα, το IBAN και τον δικαιούχο, όπου θα γίνει η κατάθεση της επιδότησης.

Παράλληλα, εμφανίζεται και η επιλογή Εκχώρηση σε Προμηθευτή, όπου την επιλέγετε αν θέλετε η επιδότηση να κατατεθεί απευθείας στον προμηθευτή σας και όχι σε κάποιον δικό σας λογαριασμό. Σε περίπτωση που έχετε πολλαπλές αιτήσεις οχημάτων, δεν είναι υποχρεωτικό τα στοιχεία αυτά να είναι ίδια σε κάθε αίτηση.


Σε μετέπειτα στάδια της αίτησή σας, όπου οι αξιολογητές έχουν ήδη προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες, μπορείτε να δείτε τι αλλαγές έχουν κάνει στις καταχωρήσεις των οχημάτων σας, από την επιλογή Ιστορικό Αλλαγών.

Μόλις πατήσετε το κουμπί, θα δείτε σε έναν πίνακα, όπως στην παρακάτω εικόνα, το ιστορικό των αλλαγών που έχουν γίνει.

ΒΗΜΑ 2


Στην δεύτερη καρτέλα της αίτησης, θα πρέπει να καταχωρήσετε τα δικαιολογητικά που σας ζητούνται ανάλογα με όσα στοιχεία έχετε εισάγει μέχρι τώρα.

Πατώντας το Επιλογή εγγράφου μπορείτε να επισυνάψετε ένα έγγραφο που έχετε αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας. Στην συνέχεια επιλέγετε το Καταχώρηση για να αποθηκευθεί το έγγραφο που ανεβάσατε.


Αν θέλετε να διαγράψετε το έγγραφο που ανεβάσετε, πατάτε το κουμπί Επεξεργασία και το Διαγραφή εγγράφου. Ή διαφορετικά μόνο το Επεξεργασία για την τροποποίηση του εγγράφου.

Σε κάποιες περιπτώσεις, θα εμφανίζεται του κουμπί ενημέρωση για συγκεκριμένα έγγραφα. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση π.χ. της πληρωμής τελών κυκλοφορίας, αν δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι χρήσιμη σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποια αλλαγή για την οποία δεν έχουν ενημερωθεί οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οπότε έχετε τη δυνατότητα να επανεκτελέσετε την ηλεκτρονική λήψη της πληροφορίας όταν έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Σε περίπτωση που η ανανέωση δεν φέρει τα σωστά στοιχεία, θα πρέπει να επισυνάψετε το αντίστοιχο αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή.

Τέλος, με το Λήψη εγγράφου μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας το εν λόγω αρχείο.


Αν σε κάποιο δικαιολογητικό χρειαστεί να ανεβάσετε πάνω από ένα αρχεία, τότε στο κάτω μέρος της σελίδας πατάτε το κουμπί Προσθήκη Δικαιολογητικών +.


Η μόνη διαφορά είναι ότι θα πρέπει να επιλέξετε από την διαθέσιμη λίστα με τα δικαιολογητικά, σε ποια ενότητα ανήκει το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είστε σε κατάσταση Τροποποίησης, τότε ως επόμενο βήμας θα σας εμφανιστεί μία επιπλέον καρτέλα Εισαγωγή Δικαιολογητικών Τροποποίησης.

ΒΗΜΑ 3

Στην τελευταία καρτέλα της αίτησης, σας εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει στην αίτησή σας.

Από εκεί και πέρα έχετε τρεις επιλογές: α. Πατώντας το Εκτύπωση μπορείτε να εκτυπώσετε τα στοιχεία της αίτησης, β. Πατώντας το Αρχική Σελίδα, η αίτησή σας αποθηκεύεται προσωρινά και επιστρέφετε στην Αρχική Σελίδα της Εφαρμογής, γ. Πατώντας το Υποβολή για αξιολόγηση, γίνεται η οριστική υποβολή της αίτησής σας και μόνο τότε μπορεί να την δει ο αξιολογητής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την υποβολή δεν μπορεί να γίνει καμία μεταβολή των στοιχείων, μόνο σε περίπτωση που, αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης, ζητήσει ο αξιολογητής κάποια προσθήκη ή μεταβολή σε επίπεδο αρχείων.


Αν στην αίτηση υπάρχει κάποιο λάθος, τότε δεν θα μπορέσετε να την οριστικοποιήσετε. Θα ενημερωθείτε με σχετικό μήνυμα και θα μπορεί να υποβληθεί αφού διορθώσετε τα αντίστοιχα λάθη.

5. Υποβολή Αίτησης ως Ατομική Επιχείρηση

ΒΗΜΑ 1


Στην πρώτη καρτέλα της αίτησης, στο πάνω μέρος, βλέπτε μόνο κάποια βασικά στοιχεία της, χωρίς την δυνατότητα να τα τροποποιήσετε.


Στο κάτω μέρος της καρτέλας, πρέπει να περάσετε τα στοιχεία για το όχημα που θέλετε να καταθέσετε αίτηση. Ανάλογα με τις επιλογές που κάνετε σε κάθε πεδίο, όπως π.χ. στην Ειδική κατηγορία, θα διαμορφωθούν και τα πεδία που θα ακολουθήσουν, καθώς και τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν σε επόμενο βήμα.

Στην συνέχεια, ανάλογα και με τις υπόλοιπες επιλογές που κάνετε σας εμφανίζονται κάποια ποσά επιδότησης, τα οποία είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από το ποσό που τελικά θα σας εγκριθεί. Αφού συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία, πατάτε το Αποθήκευση.


Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός οχήματος που έχετε καταχωρήσει, πατάτε το κουμπί Επεξεργασία. Για να μπορέσετε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, θα πρέπει να επιλέξετε το κουτάκι που λέει Συμφωνώ με τους όρους χρήσης.


Όταν η αίτησή σας θα είναι σε φάση Υποβολής δικαιολογητικών Ολοκλήρωσης θα κληθείτε να συμπληρώσετε στα Στοιχεία Οχημάτων την τράπεζα, το IBAN και τον δικαιούχο, όπου θα γίνει η κατάθεση της επιδότησης.

Παράλληλα, εμφανίζεται και η επιλογή Εκχώρηση σε Προμηθευτή, όπου την επιλέγετε αν θέλετε η επιδότηση να κατατεθεί απευθείας στον προμηθευτή σας και όχι σε κάποιον δικό σας λογαριασμό.


Σε μετέπειτα στάδια της αίτησή σας, όπου οι αξιολογητές έχουν ήδη προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες, μπορείτε να δείτε τι αλλαγές έχουν κάνει στην καταχώρηση του οχήματος, από την επιλογή Ιστορικό Αλλαγών.

Μόλις πατήσετε το κουμπί, θα δείτε σε έναν πίνακα, όπως στην παρακάτω εικόνα, το ιστορικό των αλλαγών που έχουν γίνει.

ΒΗΜΑ 2

Στην δεύτερη καρτέλα της αίτησης, θα πρέπει να καταχωρήσετε τα δικαιολογητικά που σας ζητούνται ανάλογα με όσα στοιχεία έχετε εισάγει μέχρι τώρα.

Η εφαρμογή θα προσπαθήσει να αντλήσει πληροφορίες από άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως για παράδειγμα αν είστε πολύτεκνος ή όχι. Σε περίπτωση που δεν συμγωνήσετε με το αποτέλεσμα, μπορείτε σε κάθε περίπτωση να επισυνάψετε σχετικό έγγραφο το οποίο θα εξεταστεί από τον αξιολογητή.

Σε κάποιες περιπτώσεις, θα εμφανίζεται του κουμπί ενημέρωση για συγκεκριμένα έγγραφα. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που κάνετε κάποια επιλογή π.χ. πάνω από τρια προστατευόμενα μέλη, η οποία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι χρήσιμη σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποια αλλαγή για την οποία δεν έχουν ενημερωθεί οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οπότε έχετε τη δυνατότητα να επανεκτελέσετε την ηλεκτρονική λήψη της πληροφορίας όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Σε περίπτωση που η ανανέωση δεν φέρει τα σωστά στοιχεία, θα πρέπει να επισυνάψετε το αντίστοιχο αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή

Αν είστε σε κατάσταση Τροποποίησης, τότε θα σας εμφανιστεί μία επιπλέον καρτέλα Εισαγωγή Δικαιολογητικών Τροποποίησης.

Πατώντας το Επιλογή εγγράφου μπορείτε να επισυνάψετε ένα έγγραφο που έχετε αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας. Στην συνέχεια επιλέγετε το Καταχώρηση για να αποθηκευθεί το έγγραφο που ανεβάσατε.


Αν θέλετε να διαγράψετε το έγγραφο που ανεβάσετε, πατάτε το κουμπί Επεξεργασία και το Διαγραφή εγγράφου. Ή διαφορετικά μόνο το Επεξεργασία για την τροποποίηση του εγγράφου.

Τέλος, με το Λήψη εγγράφου μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας το εν λόγω αρχείο.


Αν σε κάποιο δικαιολογητικό χρειαστεί να ανεβάσετε πάνω από ένα αρχεία, τότε στο κάτω μέρος της σελίδας πατάτε το κουμπί Προσθήκη Δικαιολογητικών +.


Η μόνη διαφορά είναι ότι θα πρέπει να επιλέξετε από την διαθέσιμη λίστα με τα δικαιολογητικά, σε ποια ενότητα ανήκει το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε.

ΒΗΜΑ 3


Στην τελευταία καρτέλα της αίτησης, σας εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει στην αίτησή σας.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, θα εμφανιστούν ξεχωριστά στοιχεία για κάθε συνδικαιούχο με ανάλυση των ποσών επιδότησης με βάση τις επιλογές του.

Από εκεί και πέρα έχετε τρεις επιλογές: α. Πατώντας το Εκτύπωση μπορείτε να εκτυπώσετε τα στοιχεία της αίτησης, β. Πατώντας το Αρχική Σελίδα, η αίτησή σας αποθηκεύεται προσωρινά και επιστρέφετε στην Αρχική Σελίδα της Εφαρμογής, γ. Πατώντας το Υποβολή για αξιολόγηση, γίνεται η οριστική υποβολή της αίτησής σας και μόνο τότε μπορεί να την δει αξιολογητής.

ΠΡΟΣΟΧΗ μετά την υποβολή δεν μπορεί να γίνει καμία μεταβολή των στοιχείων, μόνο σε περίπτωση που, αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης, ζητήσει ο αξιολογητής κάποια προσθήκη ή μεταβολή σε επίπεδο αρχείων.


Αν στην αίτηση υπάρχει κάποιο λάθος, τότε δεν θα μπορέσετε να την οριστικοποιήσετε. Θα ενημερωθείτε με σχετικό μήνυμα και θα μπορεί να υποβληθεί αφού διορθώσετε τα αντίστοιχα λάθη.

6. Επεξεργασία Αίτησης και υποβολή σε περίπτωση συνιδιοκτησίας

Σε περίπτωση Συνιδιοκτησίας κάποιες από τις λειτουργίες της εφαρμογής όπως η ακύρωση και η υποβολή αίτησης εκτελούνται με διαφορετικό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η συναίνεση μεταξύ των συνιδιοκτητών.

Ακύρωση αίτησης


Θα πρέπει όλοι οι συνιδιοκτήτες να πατήσουν το κουμπί Ακύρωση ώστε να ολοκληρωθεί η ακύρωση της αίτησης.

Μόλις οποιοσδήποτε από τους συνιδιοκτήτες πατήσει το κουμπί της ακύρωσης, οι υπόλοιποι θα λάβουν ενημερωτικό email. Για όσο χρονικό διάστημα το κουμπί της ακύρωσης δεν έχει πατηθεί από όλους, αν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην αίτηση τότε η διαγραφή αναιρείται και οι συνιδιοκτήτες λαμβάνουν ενημερωτικό email.


Υποβολή αίτησης

Όταν η αίτηση έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πρέπει να υποβληθεί για αξιολόγηση, οι συνιδιοκτήτες θα πρέπει να δώσουν τη συναίνεσή τους για την από κοινού υποβολή της αίτησης. Στη συνέχεια το κουμπί "Υποβολή για αξιολόγηση" θα ενεργοποιηθεί ώστε να μπορεί να πατηθεί.

Σε περίπτωση που κάποιος δώσει τη συναίνεσή του αλλά μέχρι να πατήσουν όλοι οι ιδιοκτήτες την υποβολή, κάποιος άλλος συνιδιοκτήτης αλλάξει έστω κι ένα από τα στοιχεία της αίτησης που είναι κοινά για όλους του συνιδιοκτήτες, (Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων, επιλογή φορτιστή ή δικαιολογητικά που αφορούν το όχημα), τότε η συναίνεση αναιρείται για όλους τους συνιδιοκτήτες και πρέπει να να δοθεί εκ νέου.


Σε περίπτωσει που ξαναχρειαστεί να ξαναδοθεί συναίνεση, οι συνιδιοκτήτες θα ενημερωθούν με email.