Ελλάδα 2.0 Λογότυπο

Χρήσιμα Αρχεία

Πράσινα Ταξί

Περιεχόμενα

Οδηγός Χρήσης

Οδηγίες Υποβολής αίτησης συμμετοχής για την Δράση Πράσινα Ταξί.

Προβολή Οδηγού

Ενδεικτική Λίστα Επιλέξιμων Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας Μ1

Ενδεικτική Λίστα Επιλέξιμων Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας Μ1 για την Δράση Πράσινα Ταξί

Προβολή Εγγράφου

Τεύχος Απαιτούμενων Δικαιολογητικών

Απαιτούμενα Δικαολογητικά Υποβολής για την Δράση Πράσινα Ταξί.

Προβολή Εγγράφου

Λίστα επιλέξιμων φορτιστών

Λίστα επιλέξιμων φορτιστών για την Δράση Πράσινα Ταξί.

Προβολή Εγγράφου

Τεχνικές Προδιαγραφές Σημείων Επαναφόρτισης

Τεχνικές Προδιαγραφές Σημείων Επαναφόρτισης για την Δράση Πράσινα Ταξί.

Προβολή Εγγράφου

Λογότυπα προγράμματος

Τα λογότυπα της δράσης Πράσινα Ταξί και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κατέβασμα Αρχείου